Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Let op: onderstaande punten gelden voor de eerstvolgende editie die plaatsvindt.

7 belangrijke thema’s in de vaktherapie40 punten
AD(H)D psycho-educatie groepen voor kinderenin aanvraag12 punten
Affectregulatietherapie bij kinderen24 uur
Basiscursus Psychopathologie40 punten
Behandeling van kinderen na seksueel misbruik4 punten
Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies 21 punten
CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeldin aanvraag? punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I12 punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie II12 punten
Doelgericht werken in de vaktherapie9 punten
Een Eigen Praktijk24 punten
Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventiesin aanvraag? punten
Gecompliceerde rouw8 punten
Gestructureerde speldiagnostiek25 punten
Groepsdynamica: basiscursus45 punten
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en vaktherapiein aanvraag? punten
Kindertekeningenin aanvraag? punten
Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs40 punten
Leergang eetstoornissen48 punten
Mentaliseren in gezinnen en systemen23 punten
Mijn gezin en ik12 punten
Mindfulness-based compassietraining46 punten
Narratieve Exposure Therapie (NET)24 punten
Observatie van ouder-kind interacties3 punten
Oplossingsgerichte therapie I12 punten
Oplossingsgerichte therapie met ouderen16 punten
Pesso-therapie30 punten
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigenin aanvraag? punten
Schematherapie en vaktherapie 12 punten
Seksueel misbruik van adolescenten44 punten
Seksuologische hulpverlening24 punten
Stabilisatiecursus complexe PTSS9 punten
Tekenanalyse 130 punten
Try to ACT!21 punten
Weerstand en het dilemma van veranderingin aanvraag? punten
Werken met klei in de vaktherapie4 punten
Ziekte in het gezin: de steen in het water16 punten

De Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen is een koepelorganisatie voor Beeldendtherapeuten, Danstherapeuten, Dramatherapeuten, Muziektherapeuten en Psychomotore therapeuten.

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Website

Website SRVB