Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Let op: onderstaande punten gelden voor de eerstvolgende editie die plaatsvindt.

7 belangrijke thema’s in de vaktherapiein aanvraag? punten
ACT- leertherapie voor (vak)therapeuten45 punten
AD(H)D psycho-educatie groepen voor kinderen15 punten
Affectregulatietherapie bij kinderenin aanvraag? uur
Basiscursus Psychopathologie40 punten
Beeldende therapie met gezinnen45 punten
Behandeling van kinderen na seksueel misbruikin aanvraag? punten
Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies21 punten
CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeldin aanvraag? punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I12 punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie II12 punten
Dialectische gedragstherapie (DGT)in aanvraag? punten
Een Eigen Praktijkin aanvraag? punten
Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventiesin aanvraag? punten
Gecompliceerde rouw8 punten
Gestructureerde speldiagnostiek25 punten
Groepsdynamica: basiscursus45 punten
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en vaktherapiein aanvraag? punten
Kindertekeningen18 punten
Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs40 punten
Leergang eetstoornissenin aanvraag? punten
MBT-K: Mentalization Based Treatment in aanvraag? punten
Medisch onvoldoende verklaarde pijnin aanvraag? punten
Mentaliseren als er (nog) geen woorden zijn…in aanvraag? punten
Mentaliseren in gezinnen en systemenin aanvraag? punten
Mijn gezin en ik6 punten
Narratieve Exposure Therapie (NET)24 punten
Oplossingsgerichte therapie Iin aanvraag? punten
Oplossingsgerichte therapie met ouderen16 punten
Pesso-therapiein aanvraag? punten
Pessotherapie: een introductiein aanvraag? punten
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigenin aanvraag? punten
Schematherapie en vaktherapiein aanvraag? punten
Seksueel misbruik van adolescentenin aanvraag? punten
Seksuologische hulpverleningin aanvraag? punten
Stabilisatiecursus complexe PTSSin aanvraag? punten
Systeemopstellingen op tafelin aanvraag? punten
Tekenanalyse 130 punten
Try to ACT!21 punten
Ziekte in het gezin: de steen in het water16 punten

De Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen is een koepelorganisatie voor Beeldendtherapeuten, Danstherapeuten, Dramatherapeuten, Muziektherapeuten en Psychomotore therapeuten.

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Website

Website SRVB