Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Let op: onderstaande punten gelden voor de eerstvolgende editie die plaatsvindt.

7 belangrijke thema’s in de vaktherapie40 punten
AD(H)D kinderpsycho educatie groepen 16 punten
Affectregulatietherapie bij kinderenin aanvraag? punten
Basiscursus Psychopathologie12 punten
Beeldende therapie met gezinnen16 punten
Behandeling van kinderen na seksueel misbruik4 punten
Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies 36 punten
CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld6 punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I12 punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie II12 punten
Dialectische gedragstherapie (DGT)28 punten
Doelgericht werken in de vaktherapie2 punten
Een Eigen Praktijk24 punten
Effectmeting: lichaamsbeleving8 punten
Gecompliceerde Rouw3 punten
Gestructureerde speldiagnostiek8 punten
Groepsdynamica: basiscursus45 punten
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en vaktherapie4 punten
Kindertekeningen16 punten
Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs8 punten
Leergang eetstoornissen12 punten
Medisch onvoldoende verklaarde pijn6 punten
Mentaliseren in gezinnen en systemen33 punten
Mentaliseren voor HBO therapeuten 24 punten
Mijn gezin en ik 12 punten
Mindfulness-based compassietraining11 punten
Observatie van ouder-kind interacties3 punten
Oplossingsgerichte therapie I12 punten
Oplossingsgerichte therapie met ouderen16 punten
Pesso-therapie30 punten
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen60 punten
Schematherapie en vaktherapie 12 punten
Seksueel misbruik van adolescenten 11 punten
Seksuologische hulpverlening24 punten
Stabilisatiecursus complexe PTSS9 punten
Tekenanalyse 130 punten
Try to ACT!in aanvraag? punten
Weerstand en het dilemma van verandering2 punten
Werken met klei in de vaktherapie4 punten
Ziekte in het gezin: de steen in het water4 punten
Zware mensen in beweging krijgen24 punten

De Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen is een koepelorganisatie voor Beeldendtherapeuten, Danstherapeuten, Dramatherapeuten, Muziektherapeuten en Psychomotore therapeuten.

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Website

Website SRVB