Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Let op: onderstaande punten gelden voor de eerstvolgende editie die plaatsvindt.

7 belangrijke thema’s in de vaktherapie40 punten
ACT- leertherapie voor (vak)therapeuten45 punten
Affectregulatietherapie bij kinderenin aanvraag? uur
Basiscursus Psychopathologiein aanvraag? punten
Beeldende therapie met gezinnen45 punten
Behandeling van kinderen na seksueel misbruikin aanvraag? punten
Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies21 punten
CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeldin aanvraag? punten
Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I12 punten
Dialectische gedragstherapie (DGT)in aanvraag? punten
Een Eigen Praktijk16 punten
Gecompliceerde rouw8 punten
Gestructureerde speldiagnostiekin aanvraag? punten
Groepsdynamica: basiscursus45 punten
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en vaktherapiein aanvraag? punten
Kindertekeningen18 punten
Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs40 punten
Leergang eetstoornissenin aanvraag? punten
MBT-K: Mentalization Based Treatment in aanvraag? punten
Medisch onvoldoende verklaarde pijn8 punten
Mentaliseren in gezinnen en systemenin aanvraag? punten
Oplossingsgerichte therapie I40 punten
Oplossingsgerichte therapie met ouderen16 punten
Pesso-therapiein aanvraag? punten
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigenin aanvraag? punten
Schematherapie en vaktherapie36 punten
Seksueel misbruik van adolescentenin aanvraag? punten
Seksuologische hulpverleningin aanvraag? punten
Stabilisatiecursus complexe PTSSin aanvraag? punten
Tekenanalyse 130 punten
Try to ACT!21 punten
Ziekte in het gezin: de steen in het waterin aanvraag? punten

De Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen is een koepelorganisatie voor Beeldendtherapeuten, Danstherapeuten, Dramatherapeuten, Muziektherapeuten en Psychomotore therapeuten.

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Website

Website SRVB