NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratie

Let op: onderstaande punten gelden voor de eerstvolgende editie die plaatsvindt.

Adviesgesprekken met ouders, verzorgers en leerkrachten12 uur
Affectregulatie meten 12 uur
Affectregulatietherapie bij kinderen12 uur
Alles weten over Passend Onderwijsin aanvraag? uur
Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jonge kinderenin aanvraag? uur
Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen12 uur
Autist en puber12 uur
Behandeling van kinderen na huiselijk geweld18 uur
Behandeling van kinderen na seksueel misbruikin aanvraag? uur
Behandelmodules (K&J) opleiding Psychotherapeutin aanvraag? uur
Cognitieve gedragstherapie bij jongeren24 uur
Cognitieve systeemtherapie (is Beck)50 uur
Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)12 uur
Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen18 uur
Diagnostiek met FEAS en DC:0-3R18 uur
Diagnostiek van psychische problemen bij jonge kinderen30 uur
DSM-5 bij kinderen en jeugdigen12 uur
Dyscalculie: behandeling6 uur
Dyscalculie: van signalering naar diagnose6 uur
Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen18 uur
Executieve Functies12 uur
FloorPlay: introductie12 uur
Functional Family Therapy (FFT) in aanvraag? uur
Gedragsstoornissen bij adolescenten12 uur
Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: inleiding30 uur
Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping70 uur
Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping70 uur
Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden12 uur
Gestructureerde speldiagnostiek15 uur
Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit16.5 uur
Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ12 uur
Infant Mental Health12 uur
Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten12 uur
Kinderen scheiden ook!18 uur
Kindertekeningen12 uur
Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP modelin aanvraag? uur
Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs30 uur
MBT-K: Mentalization Based Treatment in aanvraag? uur
Mentaliseren in gezinnen en systemenin aanvraag? uur
Mindfulness en cognitieve therapie42 uur
Modified Interaction Guidance (MIG)6 uur
Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen12 uur
Opleiding Oplossingsgerichte therapie66 uur
Oplossingsgerichte therapie I30 uur
Oplossingsgerichte therapie II24 uur
Oplossingsgericht werken in het onderwijs30 uur
Ouders coachen in FloorPlay12 uur
Practicum supervisie en werkbegeleiding6 uur
Projectieve methoden18 uur
Psychodiagnostiek als proces 24 uur
Herregistratie24 uur
Psychodiagnostiek bij adolescenten en jongvolwassenen in aanvraag? uur
Psychopathologie bij jonge kinderen30 uur
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen30 uur
Psychosomatische klachten bij baby’s en peuters12 uur
Rouw- en verliesverwerking12 uur
Seksueel misbruik van adolescenten30 uur
Sensorische informatieverwerking bij kinderen18 uur
Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers24 uur
Spel en FloorPlay18 uur
Systeemtheoretische psychotherapie: inleiding60 uur
Herregistratie60 uur
Systeemtheoretische psychotherapie: verdieping60 uur
Systeemtherapie en EMDR18 uur
Systemische ouder- en gezinsbegeleiding100 uur
Systemisch werken met duplopoppetjes-constellatiesin aanvraag? uur
Tekenanalyse 190 uur
The AMBIANCE12 uur
The Working Model of the Child Interview 18 uur
Trauma bij baby’s en peuters12 uur
Werken met de DSM-522 uur
Werken met gedragsvragenlijstenin aanvraag? uur
What works principes bij agressie50 uur
Ziekte in het gezin: de steen in het water12 uur

De herregistratieregeling voor de NVO Orthopedagoog-Generalist gaat in op 1 februari 2011.

Er zal aan de volgende eisen moeten worden voldaan:

Deskundigheidsbevordering (200 uur) en werkervaring (2500 uur)

De exacte regeling is binnenkort na te lezen op de website van de NVO www.nvo.nl 

 

Website

website NVO