× Welkom op onze nieuwe site. We werken op dit moment hard aan een betere mobiele ervaring. Bezoek in de tussentijd de desktop versie. Bedankt voor uw geduld, RINO Noord-Holland. Welkom op onze nieuwe site. We werken op dit moment hard aan een betere mobiele ervaring. Bezoek in de tussentijd de desktop versie. Bedankt voor uw geduld, RINO Noord-Holland.

Veel mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, zijn bezig met het behalen of continueren van een registratie of het lidmaatschap van een specialistische vereniging. De RINO biedt veel cursussen aan die voor deze registraties geaccrediteerd zijn. Onze Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam verzorgt de opleidingen die leiden tot een BIG-registratie (GZ-Psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog). Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de stichting PDO GGZ Amsterdam. Hiernaast staan de meest voorkomende registraties en accreditaties vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker accreditaties Marjo Paardekooper.

 

Herregistreren als Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017

 

Werkervaringseis

Een manier om uw inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In een periode van 5 jaar moet u 3120 uur werken als gezondheidszorgpsycholoog.

 

Scholingseis

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die behoren tot de kern van het beroep, de zogeheten kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

Het scholingstraject voor de arts, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut is in ontwikkeling. Het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (LOGO) ontwikkelt een landelijk scholingsmodel dat de basis vormt voor het scholingstraject.

Bovengenoemde informatie hebben wij overgenomen van de website www.bigregister.nl

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via onze website.

 

PE-Online

De RINO werkt met het internetsysteem PE-online voor accreditatiezaken. We werken hierin samen met veel beroepsverenigingen, waaronder de KNMG (de belangenorganisatie voor artsen, medisch specialisten en studenten geneeskunde), de FGZP (herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen), de VGCT (cognitief gedragstherapeuten), de NIP (eerstelijnspsychologen en kinder- en jeugdpsychologen), de NVO (registratie en herregistratie orthopedagogen-generalist) de NVRG (systeemtherapeuten) en nog veel andere beroepsverenigingen. We zijn erg tevreden met het systeem en ervaren veel voordelen van het werken met een gecentraliseerd systeem. Voor u als cursist betekent het dat u uw behaalde punten uit RINO-cursussen automatisch kunt ophalen in uw eigen elektronisch dossier nadat uw presentie door de opleidingsinstelling is ingevoerd in PE-online. Hiervoor is het BIG-registratienummer van uw beroepsvereniging noodzakelijk. Het is van belang dat u dit nummer(s) aan ons doorgeeft, bij voorkeur bij uw inschrijving voor een cursus.

Voor ons als aanbieder van cursussen betekent het dat we alle accreditatieaanvragen voor de deelnemende verenigingen via dit systeem indienen. Dit maakt dat u onze cursussen in bij- en nascholingsagenda van uw beroepsvereniging kunt terugvinden.

Voor nadere informatie en demonstraties over PE online klik hier.

Contact