Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
ADHD en ASS bij volwassenen

Affectfobietherapie - vervolg

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Behandeling van zedendelinquenten

Nieuw
Beïnvloeden van effectief leerkrachtgedrag

Bejegening bij Triple diagnose

Betrouwbare diagnose PTSS met CAPS-5

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Nieuw
De eigen levensloop als antwoord op de vraag naar de zin van het leven?

Nieuw
De oplossingsgerichte & narratieve aanpak der dingen

Deep Democracy: een introductie

Nieuw
Destigmatisering: wat doe jij?

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Emotie Regulatie Training (ERT)

Onder de aandacht
Emotionally Focused Therapy (EFT)

Gecompliceerde rouw

Nieuw
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Hartritme-biofeedback

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Herstelondersteunend werken in teams

Intensive Home Treatment

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Laag IQ in de GGZ

Lacan in de praktijk

Nieuw
LEAP

Leergang eetstoornissen

Nieuw
Lichaamsgerichte interventies

Nieuw
Masterclass ‘Oplossingsgericht werken bij complexe en gestuurde situaties’

Medisch onvoldoende verklaarde pijn

Nieuw
Mentaliseren bij borderline problematiek

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren!

Motiverende gespreksvoering

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Narratieve hulpverlening

Omgaan met suïcidaal gedrag

Opleiding Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Oplossingsgericht werken bij suïcidaliteit

Nieuw
Oplossingsgericht werken in de medische sector

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte therapie: inleiding

Opvang en nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Nieuw
Psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ

Psychodermatologie

Psychodynamic Neuroscience

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Nieuw
Psychotrauma en ouderen

Schematherapie

Nieuw
Seks!

Seksuologische hulpverlening

Slaap en slaapstoornissen

Suïcide en suïcidepreventie

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Trauma en cultuur

Traumatische rouw

Try to ACT!

Van Freud tot DSM 5 over narcisme

Weerstand en het dilemma van verandering

Werken met cliënten met dubbele diagnose: verdiepingsmodules

Werkstress, burnout en overspanning

Nieuw
Zin in seks als graadmeter voor persoonlijke balans

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Kinderen en Jeugdigen

Begeleiding en behandeling

Advanced PLAY

Alles weten over Passend Onderwijs

Autisme in de puberteit

Onder de aandacht
Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

Behandeling van kinderen na huiselijk geweld

Behandeling van kinderen na seksueel misbruik

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren

Nieuw
Cognitieve gedragstherapie bij K&J

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Dyscalculie: behandeling

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

Executieve Functies

FloorPlay - intensieve week

FloorPlay informatiebijeenkomst voor ouders

Nieuw
FloorPlay Introductie, online module

FloorPlay Introductie, praktijkdag

Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

Kindertekeningen

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

Onder de aandacht
Mentaliseren in gezinnen en systemen

Nieuw
Mindfulness in het onderwijs

Modified Interaction Guidance (MIG)

Nieuw
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuw
Onderwijsinhoudelijke veranderingsprocessen in de school: hoe pak jij dit aan?

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Oplossingsgerichte therapie II

Oplossingsgerichte therapie I

Ouders coachen in FloorPlay

Rechten van het Kind

Rouw- en verliesverwerking

Onder de aandacht
Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers

Nieuw
Spel en Schematherapie voor alle leeftijden

Supervisie FloorPlay-specialist i.o.

Nieuw
Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

NieuwOnder de aandacht
Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

Ziekte in het gezin: de steen in het water

Contact