Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 38

Pesso-therapie

473.17.01
5 accreditaties

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Gedragstherapie en cognitieve therapie: inleiding

421.17.01
8 accreditaties

In deze praktische cursus gedragstherapie krijgen de deelnemers basale kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplan.

Transculturele behandelaspecten

011.17.01
4 accreditaties

Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de 'condition migrante'.

Diagnostiek van psychische problemen bij jonge kinderen

515.17.01
10 accreditaties

Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext.

Basiscursus Psychopathologie

001.17.01
3 accreditaties

Het begrijpen en toepassen van de taal der psychopathologie.

Groepsdynamica: basiscursus

416.17.01
5 accreditaties

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren.

Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I

810.17.01
1 accreditatie

in deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens cognitief gedragstherapeutische principes.

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

504.17.01
13 accreditaties

Aan het eind van de cursus Kinder- en jeugdpsychopathologie zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen.

Psychofarmacologie

004.17.01
4 accreditaties

Cursus psychofarmaca: verschillende soorten, hun (bij)werkingen redenen van wel of niet voorschrijven.

Affectregulatie meten

252.17.01

De 'I Feel Pictures' Test is een instrument dat een belangrijk deelproces van de emotieregulatie, met name affectinterpretatie, meet.
Contact