Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 37

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

zelfstandig cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uitvoeren

01 Apr 2017 - 25 Nov 2017
(70-uurs verdiepingscursus VGCt)
Deze cursus is reeds gestart.

Cursisten maken kennis met de uitgangspunten van de gedragstherapie en cognitieve therapie.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
24 Mrt 2018

Groepsdynamica: basiscursus

opleiding tot groepswerker NVGP en groepstherapeut NVGP

10 Mrt 2017 - 16 Jun 2017
(vijfdaagse cursus NVGP)
Deze cursus is reeds gestart.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata

Pesso-therapie

werken vanuit het lichaam en de ervaring

13 Jan 2017 - 30 Nov 2018
(tweejarige geïntegreerde opleiding)
Deze cursus is reeds gestart.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata

Affectfobietherapie - vervolg

behandelen naar het model van McCullough

19 Mei 2017 - 17 Nov 2017
(cursus van negen dagen)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

De cursus is ontwikkeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en GZ-psychologen, die al eerder een introductiecursus rond de methodiek van McCullough hebben gevolgd.

13 Mrt 2017 - 08 Mei 2017
(vierdaagse cursus)
Deze cursus is reeds gestart.

in deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens cognitief gedragstherapeutische principes.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Oplossingsgerichte therapie II

met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

05 Sep 2017 - 10 Okt 2017
(vierdaagse vervolgcursus)
15 plaatsen beschikbaar.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die ook in complexe situaties consequent en systematisch de oplossingsgerichte therapie wil blijven toepassen.

02 Jun 2017 - 30 Jun 2017
(5 vrijdagen)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

De psychopathologie van (zeer) jonge kinderen komt in deze cursus uitgebreid aan de orde.

Gestructureerde speldiagnostiek

bij kinderen tussen 3 en 12 jaar

11 Apr 2017 - 06 Jun 2017
(driedaagse cursus)
Deze cursus is reeds gestart.

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Hartritme-biofeedback

neurofysiologische ondersteuning bij stress en depressiepreventie

01 Sep 2017 - 01 Dec 2017
(driedaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

De driedaagse opleiding levert het HeartQ-certificaat op, waarmee je hartcoherentie professioneel mag toepassen bij leerlingen, cliënten en patiënten in onderwijs, GGZ, bedrijfsgezondheidszorg en profitsector. Dit certificaat geldt niet alleen in Nederland, België en Luxemburg, maar ook in Duitsland en...

Psychofarmacologie

kritisch kunnen meedenken en -beslissen over medicatiebeleid

11 Sep 2017 - 25 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
10 plaatsen beschikbaar.

Cursus psychofarmaca: verschillende soorten, hun (bij)werkingen redenen van wel of niet voorschrijven.

Contact