Systeemtheoretische psychotherapie: inleiding

contextueel en multicultureel

60-uurs cursus NVRG

Veel cursussen kunnen ook incompany uitgevoerd worden, informeer naar de mogelijkheden.

Inclusief literatuurklapper

Veel hulpverleners zien door de veelheid van systeemtheoretische stromingen door de bomen het bos niet meer. In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie, met extra nadruk op multiculturele systeemtherapie én op de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie.

Deze inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie vormt samen met de verdiepingscursus (60 uur) de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl)

gastdocenten

Bij cursusbijeenkomst 2 t/m 9 zal Ineke Rood samen les geven met een expert op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden.

artikel op de RINO website

Lees het interview met Ineke Rood en Fariba Rhmaty, getiteld 'Contextueel Denken over Ik en Wij' over de multiculturele aanpak in de systeemtherapie.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

doelstelling

Kennismaken met de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie. Vertrouwd raken met methoden en technieken uit verschillende stromingen en het leren hanteren hiervan in gesprekken met gezinnen en paren.

Speciale aandacht zal geschonken worden aan de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie, aan de verschillende opvoedstijlen in de diverse culturen en de betekenis daarvan voor de hulpverlening.

inhoud

 • geschiedenis van de systeemtherapie, basisbegrippen, het normale gezin in verschillende culturen;
 • de beginfase van een systeemtherapie. Hoe komt de aanmelding tot stand en wat voor gevolgen heeft dit voor de hulp?
 • het taxatieproces, probleemdefiniëring, de interactie rondom de klacht, structuuranalyse, communicatie, relatiedefiniëring, het inventariseren van de krachten en hulpbronnen in het systeem, de mate van differentiatie en het intergenerationele proces (genogrammen);
 • strategievorming t.a.v. verandering;
 • kortdurende systeemtherapeutische behandelvormen;
 • gender, ethniciteit en (seksuele) identiteit als relevante context.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en praktische oefeningen, ook aan de hand van eigen casuïstiek.

aan te schaffen literatuur

 • Handboek Systeemtherapie
  A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers
  Uitgeverij: de Tijdstroom; druk/editie: 2 / augustus 2014
  ISBN 9789058982575
 • Transculturele vaardigheden voor therapeuten
  N. Jessurun
  Druk/editie: 1
  Uitgever: Coutinho b.v.
  ISBN 10: 9046902013 / ISBN 13: 9789046902011

Tip: Deze boeken zijn te bestellen via www.selexyz.nl.

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus vormt samen met de Verdiepingscursus systeemtheoretische psychotherapie de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

accreditatie

NVO Orthopedagoog-Generalist 60 uur
Behandeling 40 uur
Diagnostiek 20 uur
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 60 punten
Registerplein (voorheen BAMw) 10.85 punten
NIP - Kinder- en Jeugdpsycholoog registratie 60 uur
Behandeling 40 uur
Diagnostiek 20 uur
College voor Accreditering Huisartsen (KNMG) 24 punten
FGzPT - Klinisch Psycholoog herregistratie 30 uur
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag ? punten
NIP Eerstelijnspsycholoog Herkwalificatie 90 uur
Behandeling 30 uur
Diagnostiek 30 uur
Overig 30 uur
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratie 60 uur
Herregistratie 60 uur
NIP - Kinder- en Jeugdpsycholoog herregistratie 60 uur
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratie 60 uur

Data

Planning: najaar 2016
U kunt uw interesse kenbaar maken door in te schrijven voor deze cursus. Uw aanmelding brengt geen verdere verplichtingen met zich mee.

Docenten