Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

effectief samenwerken van patiënt, naastbetrokkene en behandelaar

alléén incompany aan te vragen

Veel cursussen kunnen ook incompany uitgevoerd worden, informeer naar de mogelijkheden.

inclusief lunches & literatuurklapper

De cursus is bedoeld voor behandelaars die zich verder willen bekwamen in het systematisch benutten van de eigen kracht en hulpbronnen van (psychiatrische) patiënten en naastbetrokkenen.

doelgroep

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere professionals die werkzaam zijn in de (spoedeisende) psychiatrie, GGZ of 1e lijn.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om gestructureerd te interviewen en doeltreffend te interveniëren in een gesprek waaraan zowel naasten als een patiënt met een psychiatrische kwetsbaarheid deelnemen.

inhoud

De aanpak richt zich op het denkkader, de attitude en de gespreksstructuur die noodzakelijk zijn om een systemische werkwijze en een medisch-psychiatrische behandeling optimaal te combineren. Centraal staat het door de docenten ontwikkelde gespreksmodel Consensusgericht Systemisch Interviewen en Interveniëren. De cursus biedt, naast een theoretisch kader, praktische handvatten voor het adequaat ondersteunen van bezorgde, geagiteerde of wanhopige naasten.

aan te schaffen literatuur

‘Praktijkboek crisisinterventie’, de kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie, uitgeverij De Tijdstroom BV, ISBN 9789058981189.

accreditatie

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG) 18 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 17 punten

Data

Docenten

  • Dhr. drs. F.J. van Oenen (Flip Jan)

    Dhr. drs. F.J. van Oenen (Flip Jan)

    Flip Jan van Oenen is arts en systeemtherapeut. Hij is werkzaam bij Arkin te Amsterdam bij het Acuut Behandelteam en het Centrum voor Relationele Therapie.