Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

effectief samenwerken van patiënt, naastbetrokkene en behandelaar

alléén incompany aan te vragen

Momenteel zijn er geen actieve edities van deze cursus. Bent u geïnteresseerd in deze cursus, neem dan contact op met de RINO.

Veel cursussen kunnen ook incompany uitgevoerd worden, informeer naar de mogelijkheden.

  De cursus is bedoeld voor behandelaars die zich verder willen bekwamen in het systematisch benutten van de eigen kracht en hulpbronnen van (psychiatrische) patiënten en naastbetrokkenen.

  doelgroep

  Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere professionals die werkzaam zijn in de (spoedeisende) psychiatrie, GGZ of 1e lijn.

  doelstelling

  Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om gestructureerd te interviewen en doeltreffend te interveniëren in een gesprek waaraan zowel naasten als een patiënt met een psychiatrische kwetsbaarheid deelnemen.

  inhoud

  De aanpak richt zich op het denkkader, de attitude en de gespreksstructuur die noodzakelijk zijn om een systemische werkwijze en een medisch-psychiatrische behandeling optimaal te combineren. Centraal staat het door de docenten ontwikkelde gespreksmodel Consensusgericht Systemisch Interviewen en Interveniëren. De cursus biedt, naast een theoretisch kader, praktische handvatten voor het adequaat ondersteunen van bezorgde, geagiteerde of wanhopige naasten.

  aan te schaffen literatuur

  ‘Praktijkboek crisisinterventie’, de kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie, uitgeverij De Tijdstroom BV, ISBN 9789058981189.